Artikel 1. Definities IK: KVK nummer Jij: Degene die met mij zaken doet. Artikel 2. Algemeen Geldig op alles Mag ik wijzigen Artikel 3. Aanbod Schriftelijk Aanbiedingen zijn tijdelijk. Artikel 4. Overeenkomst De overeenkomst tussen ons komt tot stand wanneer je de vergoeding betaald hebt. Als de overeenkomst moet worden gewijzigd, geef ik dat op tijd aan. Ik mag de content die ik volgens de overeenkomst lever wijzigen. Artikel 5. Online trainingen Artikel 7. Intellectueel Eigendom Artikel 7. Vergoeding en betaling Artikel 8. Aansprakelijkheid Artikel 9. Overige